کپسول پزشکی

کپسول پزشکی یا کپسول طبی از جمله محصولات شرکت بالن صنعت می‌باشد

که به دلیل حساس بودن موارد استفاده از آن از ایمنی بالایی برخوردار است.

اکنون به بررسی کپسول پزشکی می‌پردازیم.

گازهای اکسیژنO2 ،دی اکسید کربنCO2 ، هوای فشردهAir Compressed ، )

(نیترو اکساید N20 و سیستم های خالء در پزشکی بسیار پر کاربرد و با اهمیت هستند. با این حال، خطرهای

استفاده نادرست از این گازها، هزینه های زیاد تولید و نگهداری و

شباهت های زیاد با گازهای صنعتی، از مسائل دغدغه آفرین هستند.

گاهی اوقات با اشتباهاتی در نحوه استفاده از گازها، عدم توجه به خلوص گازها طبق،

استانداردهای تعیین شده، عدم استفاده از اتصالات مناسب و انجام ندادن آزمون های دورهایکپسول پزشکی ،

عدم رعایت نکات ایمنی و کیفی اتاق مرکزی گازها به دلیل عدم آموزش صحیح پرسنل بیمارستان زندگی،بیماران و یا حتی خود پرسنل بیمارستان که با این گازها در ارتباط هستندبه خطر افتاده و منجر به رخ دادن اتفاقات جبران ناپذیری می شود.

از این رو، استفاده، نگهداری و بازرسی صحیح و بر طبق ضوابط و دستورالعمل های استاندارد که در این زمینه تدوین شده است توسط پرسنل الزام و ضروری است.

گازهایی که طبق استانداردهای پزشکی برای بیهوشی و درمان بیماران و یا تشخیص بیماری ها، تولید و بسته بندی می شوند،

گازهای طبی نام دارند.

واحد گازهای طبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی جزء حساس ترین ومهم ترین بخش های،

پشتیبانی و درمانی محسوب می شود به نحوی که هرگونه عدم نظم و ترتیب

در عملکرد این بخش خسارات جبران ناپذیر جانی ومالی به دنبال خواهد داشت.

گازهای طبی در دو دسته استنشاقی و غیر استنشاقی که در تجهیزات به کار می روند تقسیم می شوند.

شرکت های معتبری گازهای طبی را تولید،شارژ می کنند و برای استفاده به مراکز درمانی می فروشند

که این انتقال ها اکثرا توسط پالت ها بالخصوص در مصارف صنعتی انجام می شود.

ظاهر کپسول طبی:

رنگ طبق استانداردهای بین المللی رنگ هر کپسول طبی با توجه به گاز داخل آن انتخاب می شود.

نوع رنگ کاربردی از لحاظ مقاومت و یکنواختی بسیار مهم است.

رنگ باید دارای طبیعتی پایدار و استحکام کافی برای این منظور باشد و جهت مقابله با ساییدگی و پاک شدن رنگ ها بهتر است

از رنگ های کوره ای استفاده شود.

این رنگ نباید زیاد سخت و شکننده باشد که با کوچک ترین ضربه ای بپرد یا آنقدر نرم باشد که سائیده شود.

اطلاعات روی کپسول:

اطلاعات باید خوانا و قابل رویت نوشته یا حک شود. اطالعات باید با رنگ سفید و در

قسمت فوقانی کپسول طبی  و ترجیحا دور از قسمت استوانه ای بدنه نوشته شود .بر روی کپسول گاز اکسیژن باید با رنگ سیاه نوشته شود .

اطلاعاتی که باید درج شود شامل: نام گاز پر شده به زبان فارسی، فرمول شیمیایی، نام موسسه عرضه کننده است.