کپسول جوشکاری

کپسول جوشکاری  یا کپسول استیلن به کپسول گازی گفته می شود که در حین جوشکاری ( برای ثبات طول قوس ) استفاده می شود.

توضیحات کامل آن و دلیل استفاده از گاز دی اکسید کربن در کپسول جوشکاری شرح داده شده است.

دی اکسید کربن از گازهای دیگری که در روش قوس الکتریکی استفاده می شوند، ارزانتر است.

اولین گازی که دردستگاه های تمام اتوماتیک بکار رفت دی اکسید کربن بود،

اکنون هم از این گاز در دستگاه های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک استفاده می شود.

دی اکسید کربن خاصیت حفاظتی بسیار خوبی دارد و به طول قوس بسیار حساس است،

در موقع استفاده از این گازاستیلن  باید طول قوس را ثابت نگه داشت،

بنابراین در دستگاه های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک که طول قوس باید ثابت نگه داشته شود استفاده از این گاز ایده آل است.

درموقع استفاده از این گاز برای ثبات قوس و پیشگیری از ناجور شدن آن، از الکترودهای روپوش شده یا تنه کار استفاده می کنند.

بیشترین گازی که در جوشکاری فولاد معمولی بکار می رود CO2 است.

بزرگترین مزیت این گاز همانطور که گفته شد ارزان قیمت بودن آن است(1/0 بهای آرگون) بر خلاف گازهای اتمی، دی اکسید کربن در محل قوس الکتریکی به اکسیژن و مونو اکسید کربن تجزیه می شود،

کپسول استیلن

1-کپسول  12 پوندی استبلن

این کپسول زرد رنگ بوده ودارای 5 کیلو اسیتون و گاز می باشد و مخصوص جوش گاز استیلن است

2- کپسول 6 پوندی اسیلن

که این کپسول استیلن نیز زرد رنگ و دارای 2 کیلو اسیتون و گاز استیلن بوده و به دلیل سبکی قابل حمال می باشد .