چهار سر جوش دانمت

یا سرپیک جوش دانمت اوکراین به نمایندگی بالن صنعت می باشد .

بالن صنعت وارد کننده چهار سر جوش یا سرپیک جوش دانمت که دارای یک دسته و چهار سر جوش می باشد .

نام محصول جوش دانمت |فروش جوش عددی|دانمت  |سرپیک جوش دانمت
کد محصول DONMET

سرپیک جوش دانمت

بالن صنعت نماینده انحصاری محصولات دانمت اوکراین از قبیل سرپیک جوش دانمت ،برش دانمت و انواع رگلانور و مانومتر می باشد .

چهار سر جوش که طول این سرپیک جوشکاری 40 سانتی متر و گاز مصرفی آن استیلن می باشد .

این سرپیک جوشکاری تشکیل شده است از یک دسته جوش و چهار عدد نازل جوشکاری که مخصوص جوش استیلن می باشد .