ویدئو : انفجار کپسول هوا گاز اکسیژن در کارخانه کپسول هوا

ویدئو : انفجار کپسول هوا گاز اکسیژن در کارخانه گاز اکسیژن در کارخانه به صورت ناگهانی منفجر می گردد.

شدت انفجار و عکس العمل ناگهانی کارگران کارخانه در این ویدئو نمایش داده شده است.

کپسول هواگاز اکسیژن به دلایل مختلفی منفجر می گردد.

از جمله تماس شیر خروجی با روغن باعث شعله ور شدن و انفجار احتمالی آن می گردد.

البته بدنه ضعیف کپسول هوا نیز باعث می شود در برابر فشار گاز مقاومت نکرده و باعث انفجار کپسول هوا گردد.

فروش کپسول گاز اکسیژن در سایزهای مختلف در کپسول چینی و ایرانی می باشد