ویدئو: آموزش استفاده از سرپیک هوا برش

ویدئو: آموزش استفاده از سرپیک هوا برش

در این ویدئو سعی کردیم که به صورت ابتدایی اصول پایه و روش استفاده از سرپیک هوابرش را با

استفاده از گاز استیلن و گاز اکسیژن جهت برش قطعات فولادی آموزش بدهیم.

در اینجا مربی سعی می کند یک ورق نیم اینچ را با استفاده از سرپیک هوا برش ، برش دهد

و در حین انجام این کار آموزش ها و اصول پایه برشکاری با گاز را آموزش می دهد.