نمایندگی موریس تایوان ، جوش و برش و مانومتر

بالن صنعت نمایندگی فروش کلیه محصولات موریس تایوان در ایران می باشد.

نمایندگی موریس تایوان ، جوش و برش و مانومتر و نازل موریس و انواع گرمکن و سره گرمکن موریس با قیمت دست اول می باشد .

فروش انواع لوازم جوش و برش و انواع رگلاتور برای گازهای ارگون و ازت و اکسیژن و هیدروژن و co2 و همچنین انواع گرمکن  و انواع نازل تایوان و انواع برش زینسری و بوتان با قیمت دست اول می باشد.

1- برش موریس بوتان تایوان

2- برش موریس زینسری تایوان
3-برش موریس 1 متری و 1/20 تایوان.
4- جوش موریس گلوری و زینسری تایوان.
5 مانومتر موریس اکسیژن تایوان.
6- مانومتر موریس ارگون و co2 تایوان.
7-مانومتر موریس فلومتردار ارگون و co2.
8 – مانومتر موریس 50 بار و 100 بار و 200 بار موریس تایوان.
9- مانومتر موریس ازت 20 بار خروج.
10– گرمکن موریس تایوان.
11- سره گرمکن h5 , h4 موریس تایوان.
12- نازل موریس تایوان 1/32. 1/16 .3/64 .1/8 .3/32 . 5/64 .
13- جوش موریس طلاسازی تایوان.
14- گرمکن دوشی موریس تایوان.

15-مانومتر موریس استیلن

بالن صنعت نمایندگی موریس تایوان ، سرپیک جوش موریس و سرپیکبرش موریس و مانومتر و انواع رگلاتور و سره گرمکن موریس و گرمکن و مانومتر فشار بالا موریس می باشد .