نخستین کارخانه گاز اکسیژن در جیرفت افتتاح شد

به گزارش ایرنا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان روز چهارشنبه در این آئین

که با حضور فرماندار و جمعی از مسوولان محلی برگزار شد

گفت: کارخانه گاز اکسیژن برای نخستین بار در جنوب احداث شده که نیاز مبرم منطقه بود.
محمود اسکندری نسب افزود: کارخانه گاز اکسیژن با 15 میلیارد ریال اعتبار احداث شده است

و روزانه در سه نوبت کاری 160 کپسول 40 لیتری در این کارخانه شارژ می شود.
این کارخانه به صورت مستقیم برای پنج نفر شغل ایجاد کرده است.
مدیر کارخانه تولید اکسیژن هم گفت: محصولات تولیدی این کارخانه

به دلیل آب و هوای مناسب از کیفیت بالایی برخوردار هستند.
ابوذر نیکبخت افزود: این کارخانه، اکسیژن موردنیاز بیمارستانی و صنعتی منطقه جنوب کرمان را تامین می کند.
مسئول نمایندگی شرکت شهرک های صنعتی استان در جنوب کرمان نیز گفت: سال 95 برای گازرسانی شهرک

صنعتی شماره یک جیرفت سه میلیارد ریال اعتبار از ماده 180 در نظر گرفته شده است.
یحیی مالکی تصریح کرد: به منظور فراهم کردن زیرساخت لازم محور منتهی

به کارخانه گاز اکسیژن شهرستان جیرفت واقع در شهرک صنعتی روکش آسفالت می شود.

نخستین کارخانه گاز اکسیژن در جیرفت افتتاح شد