نازل هوا و برش

نازل هوا و برش

نازل قطعه ایی برنجی است که بر روی هوا برش سوار می شود و وظیفه برش بر روی قطعه فولادی را بر عهده دارد.

نازل ها در برند های مختلفی طراحی و تولید می شوند

و به همین دلیل است که یکی از نکته های مهم در هنگام خرید یک ست برش هوا گاز ،

انتخاب نازل برش صحیح و مناسب برای کار مورد نظر می باشد.

مهمترین شاخصه هایی که در هنگام خرید نازل ها باید به ان توجه شود

نازل چیست ، شیوه برشکاری مد نظر ، فلز مورد استفاده برای برش ، گاز سوختی مورد استفاده در سرپیک برش و

ضخامت فلز مورد نظر برای برش می باشد.
نازل ها عموما به چند دسته تقسیم می شوند

که یک نوع ان نازل برش بوتان می باشد و نوع دیگر نازل برش ویکتور می باشد

و نوع دیگر نازل برش و نازل جوش  گلور می باشد .

نازل هوا و برش مورکس شیار ریز:

نازل برش بوتان که بر روی برش مورکس یا موریس قرار گرفته و دارای سایزهای ۱/۳۲،۱/۱۶ ،۳/۶۴  که این سایزهای

نازک بر بوده و نازل ۱/۸، ۳/۳۲، ۵/۶۴ که سایزهای کلفت بر برش محسوب می شود .

نکته مهم برای اینکه نازل عمر بیشتری را دارا باشد این است

که برش وقتی که نازل گرفته می شود ان را به زمین نکوبید و بزارید

سر شده و نازل را با سوزن پاک کن تمییز نمایید اینگونه عمر نازل خیلی بیشتر می شود .

نازل ویکتور

نازل هوا و برش ویکتور نیز به دو صورت استیلنی و هوا گاز می باشد

که در سایزهای ۱،۲،۳،۴،۵،۶ برای برش های مختلف می باشد .

نازل گلوری

نازل گلوری که در برش گلور مورد استفاده می باشد در سه سایز ۳ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ موجود می باشد.

نازل جوش گلور:

نازل هوا و برش و جوش گلور که دارای ۴ عدد نازل جوش محصوص جوشکاری می باشد

که با برندهای چینی ، نازل جوش گلور سوییس و نازل جوش زینسر المان و نازل جوش موریس تایوان می باشد

نازل برش گلور که دارای سه سایز 3 تا 20 و 20 تا 50 و 50 تا 100 می باشد.

نازل برش گلور

بالن صنعت نماینده فروش انواع نازل جوش و برش با تمامی برندهای موجود در بازار بوده

که شما همکاران و مصرف کنندگان می توانید با قیمت مناسب از این شرکت تهییه نمایید .

نازل کوئیکه اصلی

که بر روی دسه برش کوییکه سوار می شود و دارای سایزهای 0 ، 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ، 6 ،7 ،8 ، 9 ، 10 که به صورت کلفت بر و نازل بر می باشد .

ثبت ديدگاه