موریس تایوان

نام محصول محصولات MORRIS
کد محصول 01

فروش انواع مانومتر موریس که در زیر در مورد آن توضیح می دهیم .

 • مانومتر اکسیژن
 • مانومتر موریس استیلن
 • مانومتر موریس آرگون و co2
 • مانومتر موریس ازت یا نیتروژن
 • مانومتر فلومتر دار

  مانومتر تایوان

  مانومتر تایوان

محصولات موریس تایوان از قبیل سرپیک جوش

 • سرپیک جوش موریس گلوری
 • سرپیک جوش موریس زینسری
 • سرپیک طلاسازی با پنج سره
 • سرپیک دوشی دندانپزشکی موریس

  گرمکن دوشی تایوان

  گرمکن دوشی تایوان

انواع سرپیک برش موریس

 • سرپیک برش موریس زینسری
 • سرپیک برش موریس بوتان
 • سرپیک برش موریس یک متری
 • سرپیک برش موریس یک متر و بیست
 • سرپیک برش موریس یک و نیم متری

  برش موریس زینسری

  برش موریس زینسری

نازل موریس تایوان

 • نازل ۱/۱۶ تایوان
 • نازل ۱/۳۲ تایوان
 • نازل ۳/۶۴ تایوان
 • نازل ۱/۸ تایوان
 • نازل بوتان ۳/۳۲
 • نازل موریس ۵/۶۴

  نازل موریس

  نازل موریس

فلاشبک موریس

 • فلاشبک دوسر شیلنگ
 • فلاشبک زینسری
 • فلاشبک مانومتری
 • فلاشبک گلوری

  فلاشبک موریس

  فلاشبک موریس

انواع گرمکن و سره گرمکن موریس

 1. گرمکن هوا گاز
 2. گرمکن دوشی MORRIS
 3. سره گرمکن H5 موریس
 4. سره گرمکن H4 موریس
 5. سره گرمکن H3
 6. سره گرمکن H2

  گرمکن موریس

  گرمکن موریس