مهارت فنی و ایمنی استفاده از گاز استیلن

مهارت فنی و ایمنی استفاده از گاز استیلن اتیلن یا گاز استیلن از دو اتم هیدروژن ودو اتم کربن که با هم پیوند سه گانه دارند ساخته شده .

گاز استیلن به خاطر این پیوند سه گانه اشباع ناپذیر است .

این گاز اولین بار در سال 1836توسط ادموند راوی کشف شد گاز اتین گازی بیرنگ است .

نحوه جوشکاری با کپسولهای اتیلن

بین محل جوشکاری ومحل قراردادن کپسولهای استیلن باید4 الی 5 متر فاصله باشد

تا از برخورد جرقه واتش سوزی جلوگیری به عمل اید

اگر شیر خروجی کپسول استیلن یخ زد باید ان را با اب گرم یا کیسه شن داغ بازکنیم

.هر گونه شعله جهت مهار یخ ممنوع است .

کپسولهای استیلن را باید طوری روی زمین قرار داد که 90 درجه بایستدو واژگون نشود

شیرباز وبسته شدن گازباید سالم باشد .

دستگاه تنظیم فشار نیز درست کار کند.

کپسول استیلن رانباید افقی روی زمین خواباند زیرا نشت استون به وجود میاورد.

کپسول گاز استیلن هرگز نباید در معرض گرماقراربگیرد.

قرار دادن انها کنار کوره یا بخاری یا در معرض نور خورشید ممنوع میباشد

هنگام جوشکاری کپسول استیلن دایما باید توسط جوشکار بررسی شود

گه اگر گرمای ان بیشتر از حرارت دست باشد باید جوشکاری تا رسیدن کپسول به دمای عادی متوقف شود.

گاز استیلن

استیلن به خصوص سمی نیست ، اما هنگامی که از کاربید کلسیم تولید می شود ، می تواند حاوی ناخالصی های سمی مانند اثری از فسفین و آرسنیک باشد که به آن بوی مشخص سیر می بخشد. همچنین از نظر هیدروکربن های سبک بسیار قابل اشتعال است ، از این رو کاربرد آن در جوشکاری است.

بیشترین خطر منحصر به فرد آن با بی ثباتی ذاتی آن همراه است ، به خصوص هنگامی که تحت فشار قرار می گیرد: تحت شرایط خاص استیلن می تواند در یک واکنش اضافی از نوع گرمایی واکنش نشان دهد تا تعدادی محصول ، بطور معمول بنزن و / یا وینیل استیلن را تشکیل دهد ، احتمالاً علاوه بر کربن و هیدروژن در نتیجه ، استیلن ، اگر با گرمای شدید یا موج شوک آغاز شود ،

اگر فشار مطلق گاز بیش از 200 کیلوپاسکال (29 psi) باشد ، می تواند به صورت انفجاری تجزیه شود. بیشتر تنظیم کننده ها و سنجهای فشار روی تجهیزات فشار سنج را گزارش می کنند ،

بنابراین حد اتیلن استیلن 101 gPa gageaیا 15 psig است.بنابراین در محلول استون یا دی متیلفورامید (موجود در سیلندر گازیبا یک پر کننده متخلخل ( آگامسان ) تهیه و ذخیره می شود. با توجه به رسیدگی مناسب ، استفاده کنید برای جلوگیری از برداشتن استون در حین استفاده باید از سیلندرهای استیلن در حالت ایستاده استفاده شود. ]