کپسول استیلن یکی از سیلندرهای مصرفی در گازهای جوشکاری به شمار می آید. مرکز فروش کپسول استیلن در حسن آباد تهران می باشد ولی به دلیل تخصصی بودن در زمینه فروش این محصول ، همانند سایر ابزار ها رایج نمی باشد. بالن صنعت پخش کننده این سیلندر به شمار خواهد آمد که بتوان به شما قیمت مناسب را ارائه دهد.

مرکز فروش کپسول استیلن

جهت خرید کپسول استیلن دسته دوم و نو می توانید با مجموعه بالن صنعت تماس حاصل فرمایید. این موضوع در این گذینه گنجانده شده است که مشتریان برای تهیه این محصول در برخی موارد برای پرداخت مبلغ کمتر اقدام به خرید محصول دست دوم خواهند پرداخت.

مشتریان ما در کنار این محصول برای استفاده در جوشکاری از محصول سرپیک جوشکاری استیلن نیز استفاده می کنند.

در خصوص سیلندر استیل نکاتی ایمنی وجود دارد که باید آنان را رعایت کنیم ، این مواردی است که تمامی فروشندگان از آن مطلع نیستند و منجرب اتفاقات ناگوار خواهد شد.

کپسول گاز استیلن 7 پوندی
کپسول گاز استیلن 7 پوندی
  • به منظور محافظت از شیر کپسول استیلن در برابر برخورد های فیزیکی، کلاهک(سرپوش پیچی) باید بر روی کپسول استیلن بسته شود.
  • کپسول‌ گاز C2h2 باید با چرخ دستی جابه‌جا شود و حفاظت از آن‌ با بستن زنجیر به منظور جلوگیری از سقوط ضروری است. زیرا در صورت آسیب به کپسول استیلن ممکن است ماده متخلخل درون آن شکسته و منجر به تجمع گاز C2h2 در داخل کپسول و افزایش فشار و در نهایت انفجار شود.
  • به هیچ عنوان نباید کپسول استیلن را در معرض نور خورشید و یا مکانی گرم قرار داد. زیرا ممکن است در اثر گرما گاز استیلن به کربن و هیدروژن تجزیه شده و فشار داخل کپسول گاز استیلن بالا رود و منجر به انفجار شود.
  • عدم قرار دادن کپسول استیلن در معرض شعله‌ در مکان‌های جوشکاری باید توجه داشت که کپسول گاز استیلن حداقل حدود 5 متر دورتر از محل جوشکاری باشد.
  • همچنین باید از استعمال دخانیات در محل نگه‌داری کپسول گاز استیلن جدا خودداری کرد.
  • عدم قرار دادن کپسول استیلن در مجاورت گاز کلر ، گاز C2h2 در مجاورت کلر به شدت منفجر می‌شود.

بنابراین به هیچ عنوان از کپسول استیلن در محیط‌های کلر‌دار استفاده نشود و کپسول گاز C2h2 را در نزدیکی کپسول گاز کلر قرار ندهید.

ویدیو بستن رگلاتور استیلن

در این قسمت جهت آموزش یک ویدیو در خصوص بستن رگلاتور استیلن بروی مخزن فوق برای شما قرار داده ایم که می توانید آن را مشاهده نمایید.