مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه کربونیل سولفید را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند .

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید CARBONYL SULFIDE
کد محصول 03

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کربنیل سولفید استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه کربونیل سولفید را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیون کربونیل سولفیدی را مشاهده می کنید

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید در بالانس نیتروژن :

در بالانس نیتروژن

کربونیل سولفید 10 ppm
کربونیل سولفید 50 ppm
کربونیل سولفید 100 ppm
کربونیل سولفید 150 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید.