مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتانی را مشاهده می کنید.

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10
کد محصول 09

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتان استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتانی را مشاهده می کنید

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه بوتان C4H10 در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم:

در بالانس هوا

بوتان 4600 ppm ( 46% ) بوتان 0.8 %
بوتان 0.75 %
بوتان 0.9 %
بوتان 0.4 % ( 4000 ppm )

دربالانس هلیوم

بوتان 1000 ppm

در بالانس نیتروژن

بوتان 1.05 % , هیدروژن سولفید 20 ppm
متان 0.9 % , اتان 0.9 % , پروپان 0.9% , ایزو بوتان 0.9 % , بوتان 0.9 %
بوتان 8% , دی اکسید کربن 15 %
بوتان 8% , دی اکسید کربن 13.8 %
بوتان 0.7 %
بوتان 8 %
بوتان 0.8 %
بوتان 0.873 % ( 873 ppm )
بوتان 7.7 %

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .