مانومتر گلور هوا

رگلاتور گلور فشار سنجی است که با ان فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند.

رگلاتورهای گلور دارای استاندارد بین المللی اروپا می باشند.

این رگلاتورها دارای ثبات فشار بسیار عالی می باشند.

از مانومتر ها برای تنضیم فشار انواع گازهای طبی و صنعتی استفاده می شود .

مانومتر گلور برای اندازه گیری کلیه گازها کاربرد دارد.  این رگلاتور دارای فشار ورودی 300 بار و فشار خروجی 10 بار می باشد.

انواع مانومتر regulator gloor

1-مانومتر گلور هوا :

این مانومتر مخصوص کپسول گاز اکسیژن می باشد.

2- رگولاتور گلور استیلن :

اینرگلاتور گلور مخصوص کپسول گاز استیلن می باشد

3- رگلاتور گلور نیتروژن:

این نوع مانومتر  مخصوص کپسول گاز نیتروژن می باشد

4- رگلاتور گلور ارگون :

این نوع مانومترGloor  برای کپسول گاز ازت می باشد

5- مانومتر گلور فلومتردار :

این نوع مانومتر ازدارای یک گیج فشار ورودی کپسول ارگون تا 315 بار و یک فلومتر که تا 30 لیتر بر دقیقه را نشان می دهد

6-مانومتر گلور  n2o:

این رگلاتورگلور  مخصوص مصارف پزشکی بوده و دارای فشار ورودی 4500 psi و فلو رگلاتور تا 15 لیتر بر دقیقه می باشد.

7- مانومتر 7902 Gloor:

مانومتر 7902 که دارای فشار بالا و به صورت خطی می باشد

، و دارای فشار ورودب 200 بار و خروجی 100 بار می باشد.

8-رگلاتور ارگون gloor 5140:

که یک رگلاتور گلور خطی بوده و دارای ورودی 200 بار و خروجی 32 لیتر بر دقیقه می باشد.

9-رگلاتور فشار بالا  5160:

این نوع رگلاتور برای گاز آرگون و co2 و اکسیژن،نیتروژن،هیدروژن و هلیوم بوده

و دارای خروجی 20 بار و 40 بار و 60 بار می باشد.

10- رگلاتور دو فلومتر 6616 گلور:

این نوع رگلاتور دارای ورودی 200 بار و خروجی 4/5 بار بوده و مخصوص گاز ارگون و co2 می باشد.

11-رگلاتور دو استیچ 6617 گلور:

رگلاتور دو استیج گلور که به صورت خطی بوده و برای کلیه گازها مورد استفاده می باشد و دارای فشار ورودی 200 بار و خروجی 3 بار می باشد.

12-رگلاتور گلور 7903:

رگلاتور فشار بالا 7903 که به صورت خطی عمل می کند و دارای خروجی 100 و 200 بار می باشد.

بالن صنعت وارد کننده و پخش کننده انواع رگلاتور گلور یا رگولاتور گلور برای مصارف صنعتی و پزشکی می باشد.