مانومتر چیست؟
مانومتر یکی از دستگاههایی ست برای اندازه گیری فشار، در واقع مانومتر فشار سنجی است که با آن فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند. مهمترین عامل اندازه گیری فشار لوله بروردون می باشد،

لوله برودون یکی از قسمت های اصلی مانومتر است

که با مقطع تقریبا بیضی به شکل C ساخته شده که یک طرف آن مسدود و ظرف دیگر آن به نقطه فشار وصل می شود.

فشار سنجهای نوع بوردون قادرند از 30 تا 50000 پوند بر اینچ مربع را اندازه بگیرد.

فشار وارده باعث می شود نوک آزاد لوله بوردون حرکت کند و این حرکت بوسیله سیستم

اهرم به چرخ دنده و عقربه منتقل می شود و عقربه روی صفحه فشار را نشان می دهد.

کاربرد مانومترها مانومتر چیست؟

اندازه‌گیری جریان
می‌توان با کمک اثر ونتوری و رابطه اش با فشار، جریان را اندازه گرفت.

اختلاف فشار بین دو بخش یک تیوب نتوری (با قطرهای دهانه مختلف) اندازه‌گیری می‌شود.

این اختلاف فشار، با سرعت جریان گذرنده از تیوب رابطه مستقیم دارد.

از آنجا که این اختلاف فشار نسبتاً کوچک است از سنسور فشار با بازه کم استفاده می‌شود.

آزمایش نشتی
می‌توان با اندازه‌گیری افت فشار، نشتی سیستم را به دست آورد. روش‌های متداول برای این منظور، دو روش هستند:
1) مقایسه فشار سیستم با فشار سیستمی با نشتی معلوم و استفاده از این اختلاف فشار.
2) اندازه‌گیری فشار و بررسی تغییرات آن در طول یک بازه زمان.