مانومتر ولکانو فلومتردار

مانومتر ولکانو فلومتردار ، بالن صنعت نماینده انحصاری محصولات ولکانو ، مانومتر ولکانو طرح ویکتور ،مانومتر طرح هریس  برای گاز آرگون با فشار وردی ۳۱۵ بار و فشار خروجی ۳۰ لیتر بر دقیقه می باشد

نام محصول مانومتر ولکانو فلومتردار|مانومتر طرح هریس |مانومتر طرح ویکتور
کد محصول regulator volcano