مانومتر هلیوم

یکی از دستگاههایی که جهت اندازه گیری فشار بکار می رود، مانومتر هلیوم است،

در واقع مانومتر هلیوم فشار سنجی است که با آن فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند.

مهمترین عاملاندازه گیری فشار لوله بروردون می باشد،

لوله برودون یکی از قسمت های اصلی مانومتر هلیوم است که با مقطع بیضی به شکل C ساخته شده  است.

یک طرف آن مسدود و طرف دیگر آن به نقطه فشار وصل می شود.

فشار سنجهای نوع بوردون قادرند از 30 تا 50000 پوند بر اینچ مربع را اندازه بگیرد.

فشار وارده باعث می شود نوک آزاد لوله بوردون حرکت کند

و این حرکت به وسیله سیستم اهرم به چرخ دنده و عقربه منتقل می شود

و عقربه روی صفحه فشار را نشان می دهد.
از انواع دیگر مانومتر هلیوم می توان به مانومتر U شکل اشاره کرد که یک لوله U شکل است

که یک سر آن باز است و سر دیگر آن به ظرف دارای گاز متصل است.

در این لوله جیوه یا مایع های دیگر را می توان ریخت. ارتفاع جیوه در دو شاخه لوله برابر است

ولی با باز شدن شیر ظرف و ورود گاز به درون آن، ارتفاع جیوه در لوله تغییر می کند

و با توجه به آن فشار گاز اندازه گیری می شود.
مانومترهای هلیوم می توانند به طور غیر مستقیم برای اندازه گیری

سایر متغیرها نظیر دبی سیال/ گاز، سرعت، سطح مایع و ارتفاع به کار روند.
واحد استاندارد فشار در دستگاه SI پاسکال می باشد.

درباره رگلاتور هلیوم

که برابر 1Pa=1N/m2 می باشد یک پاسکال برابر مقدار یک نیوتن نیروست

که بر یک متر مربع سطح جسمی وارد می گردد.
مانومترهای لوله بوردون (Bourdon-manometer) برای اندازه گیری طیف وسیعی از اختلاف فشارها به کار می رود

(حدود 700 مگا پاسکال).

به دلیل بلند بودن طول لوله مانومتر و سایر ملاحظات عملی، برای اندازه گیری فشار های زیاد در تبرید به کار برده می شوند.

لوله بوردون از یک لوله فلزی خمیده بیضی  تشکیل شده است

که با افزایش فشار سیال تمایل به باز شدن داشته و با کاهش فشار انحنای بیشتری می یابد.

تغییرات انحنا از طریق یک سیستم چرخ دنده ای به عقربه منتقل می شود.

جهت و مقدار حرکت عقربه به جهت و مقدار تغییر انحنای لوله بستگی دارد.

فشار سنج های بوردون برای اندازه گیری فشارهای بیشتر و کمتر از اتمسفر به کار می روند.
از مانومتر U شکل می توان برای اندازه گیری فشار، خلاء یا اختلاف فشار بین دو نقطه استفاده کرد.

این روش از جمله ساده‌ترین و در عین حال دقیق ترین روش های اندازه‌گیری فشار است.

معمولا از این روش در مواردی که نیاز به مشاهده فشار توسط اپراتور به صورت محلی باشد استفاده می شود.

انواع این مانومتر ها بر اساس نوع فشار به دسته های زیر تقسیم می شوند:

1:سنسور فشار مطلق (مانومتر هلیوم دو سر شیلنگ )

2:سنسور فشار گیج ( مانومتر هلیوم اتومات )

3:سنسور فشار خلاء (مانومتر هلیوم شیلنگ دار )

4:سنسور فشار تفاضلی ( رگلاتور هلیوم دو سر )

5:سنسور فشار مهر شده ( رگلاتور هلیوم توان جم )

در اینجا تصویر این مانومتر های هلیومی را اضافه میکنیم.

مانومتر هلیوم

مانومتر هلیوم

رگلاتور هلیوم

رگلاتور هلیوم