مانومتر طرح ماکسی اکسیژن

بالن صنعت نماینده انحصاری محصولات پروکسی  ، برای گاز  اکسیژن با فشار وردی ۳۱۵ بار و فشار خروجی 16 بار می باشد .regulator proxy

نام محصول مانومتر طرح ماکسی اکسیژن|مانومتر پروکسی | قیمت مانومتر طرح ماکسی
کد محصول regulator proxy