بالن صنعت ارائه دهنده انواع انواع رگلاتور های تخصصی و آزمایشگاهی جهت

کلیه گازهای شیمیایی به صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای از معتبر ترین تولید کنندگان این حوزه همانند

مانومتر سانوساب از کشور ایتالیا با ارائه ضمانت می باشد.

نام محصول مانومتر سانوساب|فروش مانومترسانوساب |AIRFLOW
کد محصول
SUNOSUB

بالن صنعت ارائه دهنده انواع انواع رگلاتور های تخصصی و آزمایشگاهی جهت کلیه گازهای شیمیایی به صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای

از معتبر ترین تولید کنندگان این حوزه همانند مانومتر سانوساب از کشور ایتالیا با ارائه ضمانت می باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در هنگام کار با گازهای صنعتی و آزمایشگاهی ابزاری جهت خروج و کنترل فشار برای مصرف کنندگان می باشد.

مانومتر یا همان رگلاتور وسیله و ابزاری جهت کنترل میزان فشار داخل مخزن و سوق دادن آن به میزان مورد نیاز برای مصرف می باشد.

مانومترهای عموما به دو دسته کلی برنجی جهت گازهای عمومی و مانومتر استیل جهت گازهای خلوص بالا و خورنده و اسیدی تقسیم می شود.

همچنین این رگلاتورها با توجه به ماهیت مورد استفاده در صنعت و آزمایشگاه به دو دسته تک مرحله ای با یک بار شکست فشار و دو مرحله ای با دوبار شکست فشار تقسیم ممی شوند.

مانومترایرفلو ایتالیا محصولی از کشور ایتالیا با سابقه فعالیت 70 ساله در تولید مانومتر صنعتی و آزمایشگاهی رگلاتوری قوی و قابل اتکا جهت کلیه امور صنعتی و آزمایشگاهی می باشد.

مانومترایرفلو ایتالیا با طراحی دقیق و متنوع جهت کلیه گازها با میزان فشار خروجی از 1 بار الی 300 بار قابل کنترل است.

مانومتر سانوساب ارایه شده توسط مجموعه بالن صنعت شامل:

1.مانومتر سانوساب ایتالیا اکسیژن از 1 بار خروجی الی 300 بار یک مرحله ای و دو مرحله ای

2.مانومتر سانوساب ایتالیا آرگن از 1 بار خروجی الی 300 بار یک مرحله ای و دو مرحله ای

3.مانومتر سانوساب ایتالیا دی اکسید کربن از 1 بار خروجی الی 300 بار یک مرحله ای و دو مرحله ای

4.مانومتر سانوساب ایتالیا نیتروژن از 1 بار خروجی الی 300 بار یک مرحله ای و دو مرحله ای

5.مانومتر هلیوم از 1 بار خروجی الی 300 بار یک مرحله ای و دو مرحله ای

6.مانومتر هیدروژن از 1 بار خروجی الی 300 بار یک مرحله ای و دو مرحله ای