مانومتر دوفلومتر گسبار

نام محصول مانومتر دوفلومتر گسبار|فروش مانومتر |قیمت|رگلاتور دوفلومتر گسبار|مانومتر دو خروجی|
کد محصول REGULATOR GASBAR

مانومتر دو فلومتر گسبار

مانومتر دو فلومتر گسبار ( رگلاتور دو فلومتر گسبار ) که برای گازهای خنثی و آرگون و co2

مصرف می شود .

کاربردها

مانومتر دوفلومتر گسبار این مانومتر که از بدنه آب کروم تشکیل شده و دارای یه گیج فشار وردی 200 بار ،

و دو شیشه فلومتر که میزان خروجی بر حسب 30 لیتر بر دقیقه رانشان می دهد .

بالن صنعت وارد کننده انحصاری مانومتر دو فلومتر گسبار ( رگلاتور دو فلومتر گسبار ) با قیمت خوب

به مصرف کنندگان محترم بالن صنعت می باشد .

99/11/26

مانومتر دو فلومتر

بالن صنعت فروشنده رگلاتور با دو خروجی جهت استفاده از گازها می باشد. مانومتر دو فلومتر دارای یک گیج و دو فلومتر خواهد بود که می توان از یک کپسول به صورت همزمان یا تفکیک شده خروجی مورد نیاز را داشت.

مانومتر دو فلومتر در برخی از برندها هر دو خروجی یک سمت بوده و در برخی دیگر در سمت چپ و راست قرار خواهد داشت که موضوعی کاملا سلیقه ایی از سوی تولید کننده به شما خواهد آمد.

رگلاتور دو فلومتر دارای شیرهای خروجی مجزا می باشد تا در زمان استفاده به توان مدیریت خروجی را در دو دستگاه جدا از هم به اپراتورها بدهد.

معمولا استفاده از دو فلومتر در نوع آرگون جهت استفاده جوشکاری می باشد. خروجی این محصول به صورت فلو بوده که دارای شیشه های ساچمه دار قابل تنظیم است.

دلیل استفاده از مانومتر دو فلومتر در راستای بهینه استفاده کردن و خرید محصولات به صورت واحد خواهد بود. در هنگام استفاده از این محصول دستگاها نزدیک به یکدیگر می باشد.

استفاده از محصول فوق جهت خروجی جوشکاری تیگ در کپسول آرگون خواهد بود.