مانومتر جنرال اکسیژن

مانومتر جنرال اکسیژن یا مانومتر جنرال ، بالن صنعت وارد کننده و پخش کننده انواع مانومتر جنرال اکسیژن و استیلن  و انواع مانومتر برنجی و المینیومی به قیمت مناسب و ارزان در خدمت مصرف کنندگان عزیز می باشد .

فروش مانومتر جنرال اکسیژن و استیلن برنجی که دارای دو گیج وردی با فشار ٣١۵ بار و گیج خروجی ١۶ بار جهت کپسول اکسیژن می باشد

رگلاتور جنرال

فروش مانومتر جنرال استیلن برنجی که دارای

دو گیج وردی با فشار ۴٠ بار و گیج خروجی ٢/۵ بار جهت کپسول استیلن مورد مصرف می باشد.

فروش مانومتر المینیومی در مارک های مانومتر پایونیر

و مانومتر ولکانو و مانومتر گسبار و مانومتر اکسیژن رگلاتور و مانومتر استیلن رگلاتور و مانومتر استیلن ولکانو با قیمت مناسب و ارزان موجود می باشد .

با بالن صنعت دست اول خرید کنید

فروش انواع رگلاتور هوا ، مانومتر ارزان و مانومتر استیلن جنرال به قیمت پخش می باشد.