مانومتر آرگون و CO2 فلومتردار دانمت

یا رگلاتور دانمت به نمایندگی شرکت بالن صنعت می باشد.

نام محصول مانومتر آرگون و CO2 |فروش مانومتر |قیمت|رگلاتور دانمت |مانومتر دانمت|
کد محصول REGULATOR GASBAR

رگلاتور دانمت

بالن صنعت نماینده فروش انحصاری محصولات دانمت اوکراین به قیمت وارداتی می باشد .

رگلاتور دانمت که دارای فشار ورودی با ظرفیت 25 لیتر بر دقیقه (1/MIN) می باشد .

همچنین ماکزیمم فشار وردی رگلاتور دانمت 200 بار (BAR) می باشد .

تعداد جنس موجود در کارتن رگلاتور دانمت آرگون و CO2 فلومتردار 14 عدد می باشد .

همچنین وزن این رگلاتور 1500 گرم می باشد .

بالن صنعت نماینده انحصاری محصولات جوش و برش و انواع رگلاتور دانمت می باشد .