مانومتر آرگون زینسر آلمان

بالن صنعت به عنوان نماینده فروش محصولات زینسر آلمان اقدام به فروش محصوات با کیفییت این شرکت معتبر نموده است .

نام محصول رگلاتور زینسر|مانومتر زینسر آلمان|فروش رگولاتر زینسر|قیمت|Zinser|اکسیژن|آرگون
کد محصول Regulator-Zinser-Oxygen
  • این مانومتر ،داری دو گیج ورودی و خروجی می باشد .
  • گیج یا درجه اول نشان گر فشار وردی گاز آرگون می باشد که تا 200 بار را  نمایش می دهد .
  • گیج یا درجه دوم که تا 30 لیتر بر دقیقه فشار را نمایش می دهد.
  • جنس بدنه مانومتر زینسر آلمان از برنج درجه یک بوده و دارای کیفییت متاوفت نسبت به دیگر برند ها می باشد
  • مانومتر آرگون زینسر آلمان با قیمت وارداتی می باشد.