فلاش بک چیست

فلاش بک یکی از وسایل ایمنی برای کارهای برش کاری و جوش کاری می باشد. فلاش بک چیست مخصوصا زمانی که با کپسول گاز اکسیژن کار می کنید. و ممکن است هر لحظه امکان اتش سوزی باشد و خطر انفجار ایجاد کند.

به همین خاطر امروزه یکی از وساییل پر کاربرد در جوشکاری و برشکاری می باشد. برگشت شعله (flashback) در هنگام فرایندهای جوشکاری و برشکاری با اکسیژن و گاز سوختنیا اتفاق می افتد و می تواند منجر به صدمات جدی شود.

نقص در تجهیزات (جوشکاری و برشکاری) می تواند سبب انفجار یا اتش گرفتن گاز شود. فرادی که از تجهیزات جوشکاری و برشکاری پرتابل استفاده می کنندمی توانند از شیر یک طرفه استفاده کنند.

افرادی که امور لوله کشی را انجام می دهند. افرادی که در صنایع کشتی سازی فعالیت می کنند. افرادی که امور تخریب را انجام می دهند.افرادی که تجهیزات تهویه را نصب می کنند. ماهیگیران و کشاورزان از جمله افراد در معرض این خطر هستند.

این متن راهنما، جهت افزایش اگاهی از نحوه صحییح استفاده از بازدارنده برگشت شعله به منظور کاهش و به حداقل رساندن صدمات به افراد و تجهیزات در نتیجه استفاده از فلاش بک تهیه شده است.

بالن صنعت وارد کننده و پخش کننده انواع فلاش بک (شیر یکطرفه ) که به صورت دوسر شیلنگ ،ته دسته ویکتور،ته دسته بوتان ،ته دسته گلور و زینسر می باشد.

بروزرسانی 99/04/18

فلاش بک

FLASHBACK چیست و چرا خطرناک است؟

هنگامی که یک فلاش بک رخ می دهد ، شعله به سرعت “بالادست” می سوزد ، به طور کلی باعث انفجار بلند می شود. در صورت عدم بررسی می توانید از طریق مشعل به شیلنگ ، تنظیم کننده و کپسول / سیلندر گاز ادامه دهید.

دلایلی که می تواند باعث ایجاد فلاش بک شود عبارتند از: تجهیزات پوشیده یا نادرست نگهداری شده ، خطای عملگر ، نظارت نادرست بر فشارهای سیلندر و بسیاری از دلایل دیگر!

عواقب فلاش بک می تواند از صدمه جزئی به تجهیزات ناشی از انفجار بزرگ سیلندر گاز که منجر به فوت ، آسیب دیدگی و یا خسارت شدید در اموال می شود ، متفاوت باشد.

هیچ راهی برای پیش بینی اینکه اثرات آن تا چه حد شدید خواهد بود ، وجود ندارد ، به همین دلیل باید خود را با فلاش بک محافظت کنید.

فلاش بک هوا برش
فلاش بک هوا برش

یک بازدارنده فلش بک (FBA) چیست و چه کاری انجام می دهد؟

یک گیرنده بازپرداخت به گونه ای طراحی شده است که دارای فلاش بک است و از ورود آن به داخل تجهیزات بالادستی (به عنوان مثال شیلنگ ها ، تنظیم کننده ها و سیلندرهای گازی) جلوگیری می کند.

قسمتهای اصلی Arresttor Flashback WELDCLASS® و عملکرد آنها عبارتند از:

دریچه بدون بازگشت: این باعث می شود جریان معکوس (عقب رانندگی) گاز متوقف شود

فیلتر شعله مصنوعی: این شعله را مسدود می کند

شیر برش فعال شده حرارتی: (فقط به مدلهای تنظیم شده نصب شده است). در صورت فلاش بصورت مداوم (مداوم) یا برگشت آتش ، این سوپاپ جریان گاز را از هر جهت بسته و متوقف می کند.

ویژگی های یک گیرنده فلش بک باز Weldclass

فلاش بک و انواع آن
فلاش بک و انواع آن

الزامات فعلی ایمنی چیست؟

استاندارد AS4839-2001 استرالیا (“استفاده ایمن از سیستم های گاز سوز قابل حمل و قابل حمل با اکسی …”) استفاده از دستگیره های فلاش بک را فرا می خواند. به دلیل این استاندارد ، بازداشت شدگان با توجه به گفته مقامات بهداشت و ایمنی در ایالت ها و قلمروهای استرالیا ، یک الزام آور اجباری هستند.

بنابراین… .چرا باید منفی برای بازپرداخت های فلاش بک قرار بگیرم؟

از خود بپرسید “آیا من می توانم از عهده دستگیرشدن به بازپرداختهای فلاش بک باشم؟” اگر گیرنده های فلاش بک متناسب با تجهیزات اکسی شما ندارند ، خطرات بسیاری از جمله خود را در معرض خود قرار می دهید.

 • عواقب بالقوه “جسمی” ناشی از نداشتن فلاش بک: تجهیزات و خسارت املاک و آسیب به افراد و یا مرگ
 • نقض مقررات و الزامات OH&S / WHS
 • عواقب احتمالی حقوقی و مالی یک بازپرداخت؛ دادخواست ، پوشش بیمه “رد صلاحیت” و غیره
 • برنامه بازدارنده فلش بک – برش اکسی در سایت

خودتان را فریب ندهید … می تواند و اتفاق می افتد!

این عکس آسیب های ناشی از انفجار سیلندرهای گاز را نشان می دهد.

بررسی اولین نکات ایمنی کار به کپسول اکسیژن
بررسی اولین نکات ایمنی کار به کپسول اکسیژن

آسیب ناشی از انفجار سیلندر گاز

بنابراین ، به چند گیرنده فلش بک نیاز دارم و در کجا باید آنها را جا دهم؟

استاندارد AS4839-2001 استرالیا (“استفاده ایمن از سیستم های گازسوز قابل حمل و متحرک …”) مشخص می کند که برای محافظت “بهینه” ، بازداشت کنندگان Flashback باید در این موارد نصب شوند:

تنظیم کننده و هم مشعل

خط اکسیژن و گاز هم خط (استیلن یا LPG)

چه گازهایی به بازدارنده فلش بک نیاز دارند؟

امکان استفاده از فلش بک در هر سیستم سوخت اکسی وجود دارد ، خواه از اکسی استیلن یا oxy-LPG (اکسی پروپان) استفاده کنید.

فلاش بک می تواند به صورت اکسی یا خط سوخت گاز رخ دهد ، به همین دلیل FBA ها باید در هر خط گاز تعبیه شوند.

نکات ایمنی فلش بک در کشور استرالیا را بخوانید

نه!

در اینجا باید آنچه را جستجو می کنید برای اطمینان از این امر کنید که دستگیره های فلاش بک شما انتخاب می کنند از شما محافظت می کند و در صورت نیاز به آنها محافظت می کند.

مطابقت با AS4603

AS4839-2001 (“استفاده ایمن از سیستم های گازسوز قابل حمل و متحرک …”) همچنین مشخص می کند که کلیه دستگیره های Flashback باید مطابق استاندارد AS4603 ساخته شوند. این بسیار مهم است ، زیرا اگر یک متخلف از این استاندارد رعایت نکند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که جلوی فلاش بک را بگیرد!

اگر در حال خریدن مأمور بازپرداخت فلاش بک هستید ، یا اگر قبلاً آنها را در تجهیزات خود نصب کرده اید ، همیشه برچسب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که مطابق استاندارد AS4603 استرالیا هستند اگر شما صاحب بازداشت کننده های فلاش بک هستید ، و نمی توانید تشخیص دهید که آنها مطابق AS4603 هستند ، از خودتان حمایت کنید: آنها را دور کنید و با دستگیران مطابقت داشته باشید.

فلاش بک هوا برش چیست؟
فلاش بک هوا برش چیست؟

به طور مستقل تست / گواهی شده است

AS4603 اظهار داشت که برای مطابقت داشتن ، FBA ها باید توسط یک شخص مستقل 3 مستقل آزمایش شوند. اگر FBA به طور مستقل آزمایش شده باشد ، به طور معمول این برچسب یا بسته بندی نشان داده می شود.

Weldclass Flashback Arrestors بطور مستقل توسط آزمایشگاه Apragaz (اروپا) آزمایش و تایید شده است ، و این به وضوح در بسته بندی و روی خود FBA نشان داده شده است.

شیر برش حرارتی

این یک ویژگی ایمنی مهم است ، اما همه FBA ها دارای شیر برش حرارتی نیستند. در صورت وجود فشار فلاش پایدار یا مداوم ، اگر دمای داخلی FBA به یک سطح ناامن برسد ، این دریچه بسته خواهد شد و جریان گاز را از هر جهت متوقف می کند. بدون این ویژگی ، اگر یک فلاش بک پایدار رخ دهد ، خطر شکست FBA وجود دارد.

AS4839-2001 همچنین مشخص می کند که برای محافظت بهینه ، دستگیره های Flashback Arbitors سوار تنظیم کننده باید دارای یک شیر برش حرارتی باشند. برچسب FBA در صورت وجود آن مشخص خواهد شد.

دارای یک شیر برش حرارتی است. گاهی اوقات این کار از طریق نماد “[TV]” نشان داده می شود.

اگر شما نمی توانید هیچ گونه مرجعی به یک شیر حرارتی (در تنظیم کننده سوار FBA) روی برچسب مشاهده کنید ، می توانید فرض کنید که این ویژگی ایمنی را ندارد.

فلش بک هوا برش

مطابق با AS4603 و EN730

به طور مستقل توسط آزمایشگاه Apragaz ، بلژیک ، اروپا تأیید شده است

هر FBA بطور جداگانه شعله ، جریان و نشتی را برای آرامش ذهنی آزمایش می کند

بالن صنعت وارد کننده انواع فلاشبک هوابرش که در زیر با آن آشنا می شویم .

 1. فلاش بک هوا برش ACE
 2. فلاشبک موریس تایوان
 3. فلاش بک هوا برش گلور سوئیس
 4. فلاشبک زینسر آلمان
 5. فلاشبک هوا برش ولکانو
 6. فلاشبک دو سر شیلنگ گسبار
 7. فلاشبک ویت آلمان

بروزرسانی 99/06/15

فلش بک

از این محصول به نام های دیگر نیز یاد میشود که می توان به شیر یکطرفه اشاره نمود. فلش بک قادر هستند همانند شیر آب یا گاز از یک سو به سوی دیگر گاز را منتقل نمایند و امکان برگشت وجود نخواهد داشت.

فلش بک در چه زمان به کار ما خواهد آمد ؟ هر شغلی خطرات خود را داشته و دارد . پیشگیری قبل از خطر ایمنی را برای ما بوجود خواهد آورد که از خطرات احتمالی جلوگیری کنیم.

در جوشکاری هوا گاز یا برشکاری توسط سیستم هوابرش امکان آتش گرفتن شیلنگ ها که حاوی گاز هستند می باشد. عواقب آتش گرفتن کپسول گاز و کپسول اکسیژن را همه میدانیم ولی برای جلوگیری از آن از ابزار ساده و کاربردی فلش بک استفاده خواهیم نمود.

نوع های اندکی از فلش بک تولید و می توانید استفاده نمایید:

 • فلش بک بین شلنگی : از این محصول به نام های دیگری همچون فلش بک دوسر شیلنگ یاد میشود. این محصول در دو سر آن جای قرار گیری شیلنگ هوا گاز وجود دارد و می توانید در هر قسمت که نیاز دارید شیلنگ هوا برش خود را برش زده و اقدام به قرار دادن محصول و بستن بست شوید.
 • فلش بک پشت دسته : یا می توان از نام های دیگر به نام فلش بک مهره خور نیز یاد کرد. این محصول دارای یک مهره است که به سرپیک جوش یا برش شما متصل شده و از سوی دیگر به آن شیلنگ متصل میشود. از مزایای آن می توان اینگونه بیان کرد که شیلنگ شما باعث برش خوردن نخواهد شد و آتش زودتر مهار شده و به داخل شیلنگ نخواهد رسید. از معایب آن می توان به سنگین تر شدن سرپیک اشاره نمود.

فلاش بک

مجموعه بالن صنعت در زمینه فروش محصولات جوش و برش فعالیت بالایی داشته و همواره در این زمینه محصولات جدیدی را وارد فروشگاه خود می کند. فلاش بک از دسته محصولاتی می باشد که با توجه به استانداردهای جهانی اقدام به تولید در کارخانه های داخلی و خارجی می نمایند.

از این سو تولید کننده فلاش بک با توجه به تغییر استاندارد اقدام به اعمال محصولات خود می نمایند. بالن صنعت با توجه به فروش محصولات به صورت بروز و عدم نگهداری محصولات در مدت زمان طولانی منجرب شده است که محصولات جدید و همواره بروزی را در سبد خرید خود داشته باشد.

Flash back به سلیقه شما از نوع آن می توانید برخوردار شوید و از نظر کیفیت به صورت سلیقه ای عمل نکنید. در خرید تجهیزات ایمنی از کیفیت بخاطر کمیت گذر نکنید.

فلاش بک در کشور های مختلف تولید می شود ، برخی از آنان در زیر آمده است :

 • چین
 • ایران
 • تایوان
 • ترکیه
 • سوئیس
 • آلمان

که این محصولات داخل بازار ایران یافت میشود. محصلات اروپایی از کیفیت خوبی برخوردار می باشند و البته قیمت بالایی را به خود اختصاص داده اند. در این بین محصولات ایرانی از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار می باشد که می تواند گزینه خوبی برای حفظ ایمنی باشد.

شرکت توان جم سالیان زیادیست که در تولید فلش بک توان جم گام های موثری در کارخانه خود برداشته و بالن صنعت به عنوان نماینده فروش این مجموعه فروش خوبی را رقم زده است.

99/09/25

فلاشبک ویکتور

فلاش بک ویکتور یکی از محصولات با کیفیت و برند اصلی می باشد که مشتریان متقاضی کیفیت به دنبال این محصول خواهند آمد. فلاشبک ویکتور یک محصول اصلی است که با قیمت مناسب ولی گران تر از سایر محصولات به فروش میرسد. ویکتور توانسته است محصولات خوبی را در دسترس مشتریان قرار بدهد.

مشتریان با توجه به میزان هزینه و روش خرید اقدام به خرید محصولات متوسط یا خیلی عالی می نمایند. در خصوص محصولاتی همچون فلاش بک باید هزینه های بیشتری در نظر گرفته بشود. زیرا این محصولات ارتباط مستقیم با ایمنی و سلامت شما خواهد داشت.

فلاشبک ویکتور

محصولات با کیفیت در فلاشبک باعث خواهد شد ضریب خطا و عمل نکردن کاهش پیدا کند و منجرب اطمینان خاطر بیشتر گردد. فلاش بک ویکتور را می توانید در سبد خرید خود از سوی مجموعه بالن صنعت قرار بدهید. این مجموعه تمامی محصولات این برند را عرضه نموده است. از جمله محصولات این برند می توان به سرپیک برشکاری ویکتور آمریکا اشاره نموده که در دسته خود جزء بهترین ها به شمار میرود.

فلاشبک Ace

ای سی همانطور که می دانید یک محصول ایتالیایی می باشد که سالیانی است در بازار حسن آباد تهران در زمینه ابزار برند معتبری شده است. فلاشبک Ace یک محصول جهت جلوگیری از برگشت آتش استفاده میشود. این محصول نسبت به ویکتور از قیمت پایین تری برخوردار است.

قیمت فلاشبک Ace پایین تر از ویکتور و بالاتر از محصولات ترک و ایرانی می باشد. سبد تولید محصولات ای سی در زمینه جوش و برش را می توان تکمیل در نظر گرفت. فلاش بک ACE در تمامی مدل ها موجود می باشد.

بالن صنعت توانسته است در زمینه جوش و برش فعالیت گسترده ای داشته باشد و از تمامی برند ها در فروشگاه خود در اختیار مشتریان قرار بدهد. از محصولات این برند ایتالیایی می توان به فشار شکن های آن اشاره نمود که می توانید در صفحه مانومتر ace مشاهده نمایید.

99/10/02

امروز با معرفی دو محصول دیگر از محصولات بالن صنعت در خدمت شما هستیم که ساخت کشور چین بوده ولی به دلیل قیمت عالی و کیفیت مناسب توانسته است جایگاه فروش خوبی را کسب نماید.

فلش بک IOxygen

این محصول با برند آی اکسیژن در بازار عرضه میشود که همانند سایر برندها دارای تمامی نوع های فلاش بک می باشد. فلش بک ioxygen یک محصول چینی می باشد که دارای قیمت مناسب است. در این محصول از نوع های مختلف جهت مشخص کردن نوع گاز هر فلاش بک مشخص گردیده است.

بروی فلاشبک IOxygen برند این محصولا حک شده است و با استفاده از برچسب های کاغذی توضیحاتی در خصوص استفاده و ایمنی بیشتر آمده است که می توانید استفاده نمایید.

فلش بک IOxygen

در برخی موارد از نام این محصول به اشتباه برداشت هایی میشود که محصول فقط برای اکسیژن نیست و در دو گاز مربوطه جهت جوشکاری و برشکاری استفاده می گردد. فلاشبک آی اکسیژن یک محصول قیمت مناسب با کیفیت متوسط است که می توانید جهت خرید با هزینه کم بهرهمند شوید.

فلش بک دیر

یکی دیگر از محصولات چینی با کیفیت عالی که می توانید از مجموعه بالن صنعت به صورت دست اول و قیمت مناسب خرید کنید. فلش بک دیر که بروی محصولات این برند با نام انگلیسی Dyer درج شده است در بسته بندی کارتنی و شیک ارائه می گردد. این محصول همانند سایر برندها از نوع های متفاوتی برخوردار شده است.

فلش بک دیر dyer دوسر شیلنگ از محبوبیت بیشتری برخوردار شده است. این نوع محصول دارای فروش خوبی است و دلیل این موضوع استقبال مردم از نوع دو سر شیلنگ است و البته قیمت برند دیر نسبت به سایر برندها تا حدودی بهتر می باشد.

فلش بک دیر dyer

ما توانسته ایم به صورت مستقیم محصول وارد شده را به دست مصرف کننده برسانیم. فلاش بک Dyer در وبسایت ما و در این صفحه معرفی شده است تا مشتریان بتوانند با خواندن محصولات اصلی همچون ویکتور آمریکا و ACE ایتالیا به محصولات چینی با کیفیت همچون Dyer برسند و قادر به انتخاب و البته مقایسه نمایند.

توضیحات داده شده در خصوص فلاش بک دیر را می توانید در تصویر قرار داده شده مشاهده نمایید. این محصول از بسته بندی رگالی برخوردار است تا در فروشگاه ها با قرار گرفتن شکیل تری برخوردار شود.

در نظر داشته باشید که محصول فلش بک از تجهیزات ایمنی در صنعت است که در زمان جوشکاری با هواگاز یا برشکاری هوابرش که امکان آتش سوزی است ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در محصولات پزشکی این مورد استفاده نمیشود که می توانید کپسول پزشکی را در محصول کپسول 40 لیتری سفید مشاهده نمایید که نیاز به فلش بک نیست.

99/11/06

فلش بک چیست

سوالی که ممکن است برای اغلب افراد به وجود آید و ما پاسخ آن را در بالا ارائه کرده ایم. فلش بک چیست همان محصول فلاش بک است و جهت جلوگیری از آتش مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این محصولات در تجهیزات ایمنی در رسته کاری هوابرش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.