فروش گاز متان

فروش گاز متان

فروش گاز متان (METHANE) با فرمول مولوکولی CH4 یک گاز گلخانه ای است و به عنوان سوخت به کار می رود .

گاز متان در سال 1778 توسط فیزیکدان ایتالیایی آلساندرو ولتا کشف شد .

متان ساده ترین هیدرو کربن یا آلکان است (متکبل از یک کربن و چهار پیوند هیدروژن ) متلن ماده اصلی گاز طبیعی است

که از تجزیه مواد گیاهی در نواحی مردابی تشکیل می شود .

این گاز به خاطر توانایی جذب گرما به مقدار فروان اثر گاخانه ای بیشتری نسبت به کربن دی اکسید دارد .

اما به این خاطر که مقدار آن در هواکره کتر از کربن دی اکسید است .

کربن دی اکسید را با عامل اصلی اثر گلخانه ای می دانیم .

یکی از تلاش هایی که پیرامون کنترل گرم شدن زمین می شود ،

تلاش برای تبدیل متان حاصل از فاضلاب ها یا مرداب ها به گاز دی اکسید است .

گاز CH4 سبب اماس و باد کردن و یا ترکیدن اجساد مرده می شود .

خواص فیزیکی و شیمیایی گاز CH4

در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو و بی رنگ و نافذ تر و سبک تر از هوا است .

و اولین ترکیب سلسله هیدروکربن های اشباع شده به شمار می رود .

این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی به ویژه فساد گیاهان در مرداب ها حاصل می شود ، ب

ه همین جهت آن را (گاز مرداب ) نیز می نمایند .

کاربرد های گاز

بیشترین مصرف گاز CH4 به عنوان سوخت اتومبیل ژنراتور های برق و همچنین در صنعت و موارد آزمایشگاهی می باشد .

فروش گاز متان در مخلط شده با آرگون ، در شمارشگر گایگر و در آشکارساز در فلورسانس اشعه ایکس( XRF) به

عنوان گاز اطفا کننده استفاده می شود

و در مخلوط با دیگر هیدروکربن ها،گاز CH4 به عنوان نقطه مرجع برای اندازه گیری PCI هیدروکربن و زغال سنگ استفاده می شود .

متان برای تولید برق بسیار مهم است و آن را به عنوان سوخت در توربین گاز و یا دیگ بخار به کار میروند .

متان به صورت گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو استفاده می شود ،و ادعا شده است

که بیشتر از هر گازی (سوخت های فسیلی مانند بنزین /بنزین و دیزل ) با محیط زیست سازگارتر است .

خطرات گاز متان

1- گاز متان ، یک گاز سمی محسوب نمیشود ،ولی در علظت های بالا حای اکسیژن را می گیرد و باعث ایجاد خفگی می شود .

2- همانطور که گفته شد متان بسیار مشتعل پذیر است

و در صورتی که غلظت اکسیژن در محیطی که متان وجود دارد بالا باشد

باعث انفجار می شود .

البته امکان اشتعال گاز CH4 هنگام مخلوط شدن بتا سایر مواد شیمیایی ،

حتی در غلظت های کم (درصورت وجود اکسیژن )نیز وجود دارد .

3- ممومیت با سطوح بالای گاز CH4 موجب بروز تغییراتی خلقی ،گفتارنادرست،مشکلات بینایی،از دست دادن حافظه،تهوع ،سردرد و

حتی خفگی و مرگ می شود .

نکات ایمنی گاز CH4

1- محل نگهداری مخازن و سیلندرهای گاز CH4 باید خنک ،دور از افتاب و دارای تهویه باشد .

2- در صورت کار با گاز CH4 در فضای بسته و محیط آزمایشگاهی ،نکات ایمنی را رعایت کنید ،چرا که احتمال انفجار وجود دارد پ

3- در صورت ایجاد خفگی با گاز CH4 فورا مصدم را به هوای آزاد ببرید .

در صورتنیاز تنفس مصنوعی و احیای قلبی ریوی را انجام دهید

و همچنین فورا با مرکز فوریت های پزشکی 115 تماس حاصل کنید .

4- در صورت بروز انفجار و آتش سوی سیلندرهای حاوی گاز ،برای خاموش کردن آن

از دی اکسید کربن و اسپری آب  استفاده استفاده کنید .

5- در صورت تماس با متان مایع ،خصوصاتماس چشمی ،فورا موضع هآلوده شده را با آب ولرم شستشو دهید .

6- در صورت بروزنشتی گاز ،فورا شیر اصلی را ببندید و تا پاکسازی کاما محل را ایزوله کنید .

برای شناسایی نشتی گاز می توانید از دتکتنور و گازیاب هایی که گاز CH4 را شناسایی می کنند ، استفاده کنید .

بالن صنعت وارد کننده کپسول گاز متان با  گرید های مختلف  می باشد .

ثبت ديدگاه