سرپیک جوشکاری گلور سوئیس

نام محصول فروش سرپیک|سرپیک جوشکاری چهار سر|دسته جوشکاری با گاز|گلور|سوییس|قیمت سره جوش|Gloor
کد محصول Welding-Torch-Gloor

بالن صنعت وارد کننده جوش گلور سوییس یا جوش گلور به همراه چهار سره جوش با قیمت وارداتی می باشد .

جوش گلور سوییس که ازمحصولات پر مصرف شرکت گلور برای عملیات جوشکاری می باشد .

سرپیک جوش از بنیادی ترین لوازم جوشکاری است و معمولا برای هوا گاز استفاده می شود .

جوش گلور سوییس که از یک دسته گلور که پشت دسته GLOOR سوییس حک شده و دارای چهار سره جوش گلور می باشد .

بالن صنعت با توجه به نمایندگی محصولت گلور سوییس اقدام به فروش این محولات در سراسر ایران می کند.