سرپیک جوشکاری موریس تایوان

جوش موریس بدون شک از مهمترین ابزار برای جوشکاری می باشد .

که توسط جران گاز اکسیژن و گاز پرسی ، گاز بوتان و

گاز استیلن برای جوش دادن فلزات با قطر پایین و اجسلم قطر بالا است .

نام محصول سرپیک جوشکاری|فروش سره جوش|موریس|قیمت دسته جوشکاری|Morris
کد محصول Welding-Torch-Morris

سرپیک جوشکاری موریس موریس بدون شک از مصرفی ترین سرپیک ها در حوره جوشکاری و برشکاری است .

که به دو صورت در بازار عرضه می گردد .

1- جوش موریس گلوری که از بهترین سرپیک های موجود در بازار ایران است .

که دارای چهار سره جوشکاری 1.2.3.4 سایز مخصوص جوش های مختلف می باشد .

2– سرپیک جوش موریس زینسری که این سره جوش موریس هم دارای 4 سره جوشکاری بوده و مناسب برای اقسام جوشکاری می باشد .

بالن صنعت وارد کننده انواع محصولات سرپیک جوش مورس تایوان که به صورت یه دسته سرپیک و چهار عدد نازل جوش می باشد .

بالن صنعت وارد کنده جوش موریس تایوان با قیمت دست اول می باشد .