رگولاتور جوشکاری ماکسی

رگولاتور جوشکاری ماکسی(OXYTURBO )ساخت کشور ایتالیا می باشد .

رگولاتورهای فشار ماکسی ایتالیا برای سیلندرهای حاوی گازهای صنعتی از قبیل اکسیژن،

استیلن،پروپان،نیتروژن،دی اکسید کربن ،آرگون و گازهای میکس می باشد .

استاندارد EN ISO 2503

تمامی رگولاتورهای فشار مطابق با استاندارد EN ISO 2503 ساخته شده شامل

  • سوپاپ اطمینان
  • نشانه گذاری حک شده
  • درجه مطابق اتاندارد
  • پیچ تنظیم فشار ثابت

در صورتیکه هر یک از مشخصات ذکر شده وجود نداشته باشد ،رگولاتور فشارمطابق با استاندارد نمی باشد .

ورودی رگولاتور ماکسی فشار مطابق بت استاندارد UNI 11144 می باشد .

نشانه گذاری حک شده

استاندارد EN ISO 2503 نشانه گذاریهای حک شده زیر را شامل می شود

  • نام و نشان تجاری تولید کننده
  • کلاس رگولاتور جوشکاری ماکسی فشار -K1 – یا فشار خروجی P2
  • میزان فشار ورودی P1
  • ‘گاز تعیین شده برای استفاده

توجه :اهمیت نشانه گذاری ها برای تشخیص رگولاتور اصلی ماکسی از جعلی می باشد .

پیچ تنظیم فشار ثابت

دارای پیچ تنظیم فشار ثابت جهت برخورداری از بالاترین ایمنی در هنگام استفاده در فشارهای بالا

مغری یکپارچه

دارای مغزی یکپارچه مجهز به فیلتر جهت افزایش قلبلیت اطمینان و سادگی تعویض و نگهداری

فشار P1

حداکثر فشار وردی برای تمامی رگولاتور جوشکاری ماکسی

درجه

درجه های نصب شده روی رگولاتورهای فشار،توسط شرکت ویکا آلمان و بر اساس استاندارد ISO 5171 ساخته شده است .

چرخه تولید

شامل بازرسی و کنترل دقیق مواد اولیه ،مونتاژ روی خطوط پیشرفته تولید و ست تک تک رگولاتورهای تولید شده می باشد.

1- رگولاتور آرگون دو فلومتر

2- رگولاتور آرگون تک فلومتر

3- فلومتر کامل

4- رگولاتور آرگون و CO2 مجهز به شیر کنترل

5- رگولاتور استیلن

6- رگولاتور اکسیژن

7- رگولاتور نیتروژن

8- رگولاتور فشار قوی

رگولاتور فشار قوی “برای کاربردهای صنعتی و فوق حرفه ای ،به همراه متعلفات ایمنی برای گازهای نیتروژن و آرگون تا فشار 300 بار ،بیشترین فشار خروجی تا 60 بار و میزان جریان رسانی تا 150 متر مکعب بر سلعت را مهیا می کند