مسلما با کپسول های گاز آشنایی کامل را دارید . رگلاتور گاز کپسول در جهت استفاده سیلندرهای گازهای خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه این رگلاتورها ، امکان استفاده از کپسول های فوق را فراهم میسازد. در سه مدل خانگی ، نیمه صنعتی و فشار قوی توسط تولید کنندگان داخلی ساخته و ارائه می گردد.

رگلاتور گاز

کپسول های گاز در ایران توسط سه شرکت معروف که در زیر عنوان کرده ایم تولید می شوند ، هر کدام خروجی انحصار به خود را تولید نموده اند و این امر موجب شده است که رگلاتور گاز آنان نیز تغییر کند.

 • بوتان
 • پرسی
 • ایران گاز

رگلاتور گاز های هر یک از این سیلندرها متفاوت است و باید با توجه به سیلندر موجود اقدام به خرید فشار شکن مورد نظر نمایید.

رگلاتور فشار قوی

به تصویر بالا نگاهی بیندازید ، سه نوع محصول فوق آمده است.

 • رنگ طوسی بالا سمت چپ : به کانکشن ورودی محصول نگاه کنید ، این محصول برای ایران گاز است و توسط کلید مشکی رنگ به کپسول قفل میشود. و از زیر ورودی می باشد.
 • رنگ آبی بالا و قرمز پایین هر دو محصول بوتانی می باشند. به کانکشن های ورودی که سمت راست آنان است توجه کنید ، خواهید دانست که نوع ورودی بوتانی از رو رزوه میخورد و در روی کپسول بالعکس میباشد و درون رزوه است.
 • رنگ سبز پایین سمت چپ محصولی از نوع پرسی می باشد که ورودی آن به صورت مهره می باشد پس درون رزوه محسوب میشود. پرسی گاز را ببینید.

رگلاتور گاز کپسول

تا این قسمت با نوع های سازنده آنان آشنا شدید ولی مسئله دیگر میزان خروجی آنان است که به سه دسته تقسیم بندی خواهند شد:

 1. فشار ضعیف که به این دسته از نوع خانگی اشاره شده است.
 2. نیمه صنعتی ، این محصول ما بین شماره یک و سه می باشد . از فشار متوسطی برخوردار می باشد.
 3. صنعتی یا فشار قوی که در کارخانه ها و مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

برای مثال :

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، نوع های سمت راست هر دو بوتانی می باشند ولی تفاوت آنان در نوع خانگی و صنعتی است.

 • رنگ آبی از نوع بوتانی فشار قوی .
 • رنگ قرمز از نوع بوتانی فشار ضعیف یا خانگی .

در نظر داشته باشید رنگ ها استانداردی ندارند و با توجه به سلیقه تولید کننده ساخته میشود.