رگلاتور پزشکی گلور مدل Art.GM615b

نام محصول رگلاتور پزشکی گلور مدل Art.GM615b
کد محصول Art.GM615b

رگلاتور پزشکی گلور مدل Art.GM615b

رگلاتور پزشکی گلور مدل Art.GM615b رگلاتور گلور مدل Art.GM615b یک رگلاتور کاهش

فشار برای گازهای پزشکی با گیج نشان دهنده فشار است.

رگلاتور دارای دو گیج فشار است:

گیج فشار بالا برای نشان دادن فشار

درون کپسول و گیج فشار پایین برای نشان دادن فشار کاری.

سوپاپ اطمینان آن نیز در پشت رگلاتور قرار دارد.
نوع اتصال به کپسول: با دست یا آچار سفت می شود.
خروجی: G 1/4 این رگلاتور