تورچ آرگون هوا خنک ولد کرافت

یا تورچ جوشکاری از محصولات اصلی شرکت بالن صنعت می باشد .

تورچ جوشکاری

بالن صنعت به عنوان تامیین کننده انواع تورچ آرگون هواخنک ولد کرافت می باشد .
تورج جوشکاری ولد کرافت از مرغوب ترین متریال شامل قطعات برنجی ،کابل و شلنگ با استانداردهای روز جهانی تولید شده است.

نام محصول تورچ ولد کرافت | تورچ هوا خنک |تورچ آرگون |تورچ جوشکاری
کد محصول torch

تورچ آرگون

بالن صنعت به عنوان تامیین کننده انواع تورچ آرگون هواخنک ولد کرافت می باشد .
تورج جوشکاری ولد کرافت از مرغوب ترین متریال شامل قطعات برنجی ،کابل و شلنگ با استانداردهای روز جهانی تولید شده است.

انواع تورچ آرگون ولد کرافت شیردار 4 متری با کابل های 12 ،کابل 14

همچمنین دارای گردنه سیلیکونی با تحمل دمای بالا.

سیستم های جوشکاری میگ آب خنک ،یک محلول خنک کننده را از یک شیلنگ آب درون کابل برق و داخل گردنه و مواد مصرفی پمپ می کند