برش گلور سوییس نمایندگی بالن صنعت

یکی از مشکلات عمده این روزهای صنعت گران و کارخانجات صنعتی حمل و نقل وسایل جوش و برش است.که با سرپیک برش گلور و برش بوتان گلور قابل حضم می باشد .

برای جوشکاری یا برشکاری وسایلی چون سرپیک های جوش انواع نازل ها کلاهک ها مانومتر ها کپسول های اکسیژن ،کپسول های استیلن رگلاتورها مانومترهای استیلن و اکسیژن

شلنگ های دو قلو سوزن ها بست هاو …. مورد نیاز هر کاربری است.

باتوجه به این مورد حمل و نقل این وسایل کاری بس دشوار و تقریبا غیر ممکن است.

جدای از این موضوع صنعتتگرانی که در ارتفاع کار جوشکاری انجام می دهند

امکان جا به جایی این همه وسایل را ندارند.

شرکت گلور سوییس این مشکل را برای شما صنعتگران محترم با تولید محصولی سبک مسهل نموده است.

برش گلور سوییس نمایندگی بالن صنعت برای  تمامی لوازم جوش و برش را در قالبی کوچکتر و سبکتر ارایه کرده است.

بااین محصول شما دیگر نه تنها نیازی به جا به جایی لوازم سنگین جوش و برش ندارید بلکه تمامی وسایل جوش و برش را یکجا دارید.

برش بوتان

این سرپیک که به صورت یک تیکه یا به اصلاح بوتانی می باشد که به صورت برش بوتان ۵۰ سانت و یک متری و یک ونیم متری موجود می باشد .

برش بوتان گلور

فروشگاه بالن صنعت تنها نمایندگی اصلی محصولات گلور gloor سوییس  افتخار را دارد که اصل این محصولات را با بهترین قیمت موجود در بازار به شما صنعتگران محترم ارایه دهد.