برش بوتان ioxygen

بالن صنعت وارد کننده برش یک تیکه یا برش  ioxygen تایوان در انواع مختلف به صورت یک تیکه می باشد .

نام محصول  برش بوتان ioxygen | |برش یک تیکه |برش تایوان
کد محصول ioxygen

توضیحات

برش یک تیکه برش بوتان. بالن صنعت وارد کننده قانونی  انواع برش های  تایوانی(برش یک تیکه) اصل برای انواع برشکاری تا قطر بالا می باشد.

برش یک تیکه که از دسته برنجی با کیفیت بالا تشکیل شده است  دارای لوله برش استیل بوده و یک عدد نازل موریس 1/16 بر روی آن به عنوان هدیه می شود .

از برش موریس یا برش بوتان برای برش قطعات فولادی استفاده می شود.

برش یک تیکه  معمولا قارای طول  45 سانت می باشد .

معمولا برای کوره ها از دسته برش 1 متری یا 1/20 و در مواردی 1/50 تا 2 متر استفاده می شود .

بالن صنعت وارد کننده انواع برش ای اکسیژن  به صورت قیمت پخش به سراسر ایران می باشد.

برش بوتان ioxygen

بالن صنعت وارد کننده برش یک تیکه یا برش  ioxygen تایوان در انواع مختلف به صورت یک تیکه می باشد .

نام محصول  برش بوتان ioxygen | |برش یک تیکه |برش تایوان
کد محصول ioxygen

توضیحات

برش یک تیکه برش بوتان. بالن صنعت وارد کننده قانونی  انواع برش های  تایوانی(برش یک تیکه) اصل برای انواع برشکاری تا قطر بالا می باشد.

برش یک تیکه که از دسته برنجی با کیفیت بالا تشکیل شده است  دارای لوله برش استیل بوده و یک عدد نازل موریس 1/16 بر روی آن به عنوان هدیه می شود .

از برش موریس یا برش بوتان برای برش قطعات فولادی استفاده می شود.

برش یک تیکه  معمولا قارای طول  45 سانت می باشد .

معمولا برای کوره ها از دسته برش 1 متری یا 1/20 و در مواردی 1/50 تا 2 متر استفاده می شود .

بالن صنعت وارد کننده انواع برش ای اکسیژن  به صورت قیمت پخش به سراسر ایران می باشد.