بالن صنعت فروشنده الکترود ذغالی در جهت جوشکاری با شرایط متفاوت از الکترود های معمولی می باشد. در این نوع جوشکاری از الکترود ذغالی استفاده میشود که شرایط متفاوتی را در قوس الکتریکی ایجاد می نماید. الکترود ذغالی باعث ایجاد حرارت در قوس الکتریکی بین الکترود فوق و آلیاژ مورد نظر می باشد.

الکترود ذغالی

مشخصه اصلی الکترود های ذغالی تولید گاز زیاد برای خارج کردن مذاب ایجاد شده تحت قوس می باشد.سطح برش این الکترود مانند سطح برش اکسی استیلن صاف و صیقلی نمی باشد.
این الکترود حاوی ترکیب دقیق فرموله شده ای از کربن و گرافیت جهت خارج کردن بیشترین مقدار ممکن از فلز می باشد.
الکترود ذغالی

موارد کاربرد

 •  ایجاد شیارهای U شکل برای اتصال های جوشی
 • حذف و رفع جوش قبلی
 • بیرون آوردن و حذف ترک ها
 • تمیز کاری و تعمیر قطعات ریخته گری شده
 • برطرف کردن سطوح سخت مواد
 • عملکرد به عنوان ماشینکاری خشن (Rough machining)

جوشکاری با الکترود ذغالی فرایندی بوده که عمل ذوب توسط حرارت ایجاد شده از قوس الکتریکی ایجاد شده بین الکترود ذغالی و قطعه کار انجام می گیرد. قوس ایجاد شده توسط الکترود ذغالی تحت عنوان منبع حرارتی ایفای نقش می کند.علی رغم جوشکاری با الکترودهای فلزی، که در آنان قوس الکتریکی فلز مذاب به روی کار منتقل می شود، در این مورد الکترود ذوب نمی گردد.در صورتی که به منظور فلز جوش دادنی به فلز به جوش زیادی احتیاج داشته باشیم، در این شرایط از سیم جوش استفاده می گردد.

این سیم جوش توسط حرارت قوس الکتریکی ذوب می شود و درز قطعه کار را پر می نماید.

جوشکاری توسط الکترود ذغالی و با جریان مستقیم کلیه ماشین های جیان مستقیم که برای جوشکاری ساخته می شوند می توانند جریان لازم را برای جوشکاری با الکترود ذغالی تامین سازند.به منظور کسب نتیجه رضایت بخش تر، توصیه می کنیم از ژنراتور با ولتاژ بالا کمک بگیرید. در این راه به جوشکاری با قوس بیشتری احتیاج داریم.

ویژگی الکترود جوشکاری

اندازه شدت جریان: برگزیدن قطر الکترود با توجه به شدت جریانی که دارد برای این امور احتیاج است.همچنین اندازه شدت جریان به ضخامت صفحات فلزی جوش دادنی وابسته است.در هر حال بعد از انتخاب شدت جریان درست، میبایست از قبل اندکی تمرین کرده و خواهید دید که در صورتی که شدت جریان زیاد بوده نوک الکترود فورا سوخته و فلز جوش دادنی نیز بسیار گرم خواهد شد.در صورتی که نوک الکترود گداخته شده از یک بیشتر بوده باشد بیانگر شدت جریان بیش از مقدار نیاز است.

در صورتی که شدت جریان به درستی انتخاب شود، قوس الکتریکی منظم و آرام خواهد بود. برگزیدن قطب: به منظور انجام جوش با الکترود ذغالی توسط ماشینهای توسط ماشین های جریان های مستقیم میبایست از قطب مستقیم ژنراتور کمک گرفت.در صورتی که ماشینی فاقد تعویق قطب باشد، استفاده می شود. که بخشی از ذرات ذغالی وارد فلز مذاب شده و به آن خاصیت شکنندگی می بخشد.جنس سیم جوش میبایست با فلز مبنا برابری کند.

جوشکاری توسط الکترودهای ذغالی

در این جوشکاری به انبرهای ویژه ای احتیاج داریم که ویژه این کار طراحی شده اند.انبر به الکترود ذغالی نیاز دارد. در جوشکاری با ماشینهای جریان مستقیم قوس الکتریکی بین الکترود ذغالی و فلز مبنا برقرار شده و به محض دورکردن الکترود از قطعه کار، شعله جوشکاری قطع شده با این تفاوت که در جوشکاری با جریان متناوب قوس الکتریکی بین دو الکترود ذغالی ایجاد شده، در صورتی که این الکترودها را از قطعه جوش دادنیشان دور نماییم مجددا قوس الکتریکی باقی خواهد ماند.برگزیدن قطر الکترودها در این مدل جوشکاری به نوع کار وابسته می باشد.

فروش الکترود ذغالی

راهکار انجام کار با دستگاه های متناوب همانند دستگاه های جریان مستقیم می باشد.به منظور برقراری قوس الکتریکی دو الکترود را به نزدیک کرده که قوس الکتریکی بینشان ایجاد شود.کنترل قوس الکتریکی توسط فشار آوردن جوشکار بر پیچ مخصوصی صورت گرفته.زمانی که فاصله مناسبی بین دو الکترود ایجاد شود، شعله مرتب و آرامی پایدار خواهد بود، به مرور زمان که نوک الکترود می سوزد، میبایست فشار وارد بر پیچ هم زیاد شود که فاصله بین الکترودها ثابت شود.زمانی که الکترودها می سوزند ایجاد قوس الکتریکی بینشان ممکن نیست.در این موارد بایست کار را متوقف نمود و دوباره الکترودها را تنظیم نمود.

انبرهای جوش در الکترودهای ذغالی

در جوشکاری با الکترودهای فلزی از انبرهای معمولی کمک می گیرند.این انبرها برای جوشکاری با الکترودهای ذغالی مناسب نمی باشد چرا که الکترود ذغالی بر اثرعبور جریان گرم می شود و سبب از بین رفتن انبرهای معمولی می شود، به منظور جلوگیری از آسیب دیدن دست جوشکار دسته انبر الکترود به گونه ای ساخته می شود که توسط هوا خنک شود و زمانی که کارهای زیادی مد نظر باشد، عمدتا از انبرهایی کمک گرفته می شود که دسته شان توسط جریان آب خنک شوند. بالن صنعت فروشنده انواع این ابزار می باشد.

گونه های الکترود ذغالی

در جوشکاری با الکترودهای ذغالی دو مدل الکترود موجود است که یک نوع آن گرافیت خالص، نوع دیگر آن ذغال پخته می باشد.الکترودهایی که ا ذغال خالص تشکیل شده اند،در برابر جریان های زیاد جوشکاری از استحکام بیشتری برخوردارند.ولی از قیمت بالایی برخوردار بوده و مقرون به صرفه نمی باشد.

الکترودهای ذغالی میبایست به شکل مخروطی ناقص تراشیده شده و قطرشان با ضخامت فلز جوش دادنی یکسان باشد.قطر نوک الکترود میبایست میان ۵/۱ تا ۲ میلی متر و طول قسمت تراشیده شده آن ۱۶ تا ۲۰ میلی متر بوده باشد.

موارد مهم در جوشکاری با الکترودهای ذغالی

 1. نباید از انبرهای معمولی دراین مدل جوشکاری کمک گرفت.
 2. در بیشتر کارهای جوشکاری میبایست از الکترودهای ذغالی پخته کمک گیریم.
 3. قطر الکترودها میبایست نسبتا با ضخامت صفحات جوش دادنی مساوی بوده باشد.
 4. سیم جوش اضافه در صورتی که مورد استفاده قرار بگیرد میبایست جنس آن با جنس فلز مبنا برابری کند.
 5. طول قوس الکتریکی را نسبتا ۳-۴ برابر ضخامت صفحات جوش دادنی برگزینید.