• مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2


   نام محصول: مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2
   کد: 10

   مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2

   عمده ترین مصارف :

   این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

   فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه دی اکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی کربن دی اکسیدی را مشاهده می کنید .


     مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2

   مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2 :

    

   عمده ترین مصارف :

   این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

   فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه دی اکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی کربن دی اکسیدی را مشاهده می کنید .

    

    

   معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه CO2 در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم :

    

    

   در بالانس هوا

    

    

   مونوکسید کربن 35 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm 
   مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm 
   مونوکسید کربن 25 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm 
   مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 5000 ppm 
   مونوکسید کربن 500 ppm , پروپان 150 ppm , دی اکسید کربن 13.5% 
   مونوکسید کربن 20 ppm , ایزو بوتیلن 10 ppm , دی اکسید کربن 2000 ppm 

    

    

   در بالانس نیتروژن

    

    

   8% بوتان , 13.8% دی اکسید کربن 
   دی اکسید کربن 10% , متان 70% 
   دی اکسید کربن 10% , متان 10% 
   دی اکسید کربن3.3 % , متان 2.5 % 
   دی اکسید کربن 10% , متان 70% 
   دی اکسید کربن 10% , اکسیژن 19% , متان ( با محدوده کمتر از انفجار ) 25%
   دی اکسید کربن 100 ppm , مونواکسید کربن 2.5% 
   دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
   دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 35% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 % 
   دی اکسید کربن 2.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 17 %
   دی اکسید کربن 900 ppm , مونواکسید کربن 18 ppm , اکسیژن 20.9 % 
   دی اکسید کربن 50 ppm , اکسیژن 18 % 
   دی اکسید کربن 5000 ppm 
   دی اکسید کربن 2% , اتیلن 10 ppm ,اکسیژن 2 % 
   دی اکسید کربن 25% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 % 
   دی اکسید کربن 0.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 ppm , اکسیژن 18 % 
   دی اکسید کربن 1% , مونو اکسید کربن 1% , متان 1% , اتان 1 % , اتیلن 1% , استیلن 1% 
   دی اکسید کربن 13 % , مونواکسید کربن 1.9 % , هگزان 800 ppm

        

   درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید.  مطالب مرتبط:
  یافت نشد.
  محصولات مرتبط:
  یافت نشد.

  برچسب ها: