• مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10


   نام محصول: مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10
   کد: 09

   مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10

    

   عمده ترین مصارف :

    

   این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتان استفاده می شود .

    

    

   فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتانی را مشاهده می کنید.


     مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10

   مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10 :

    

   عمده ترین مصارف :

    

   این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتان استفاده می شود .

    

    

   فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی بوتانی را مشاهده می کنید

    

    

    

   معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه بوتان C4H10 در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم:

    

    

   در بالانس هوا

    

   بوتان 4600 ppm ( 46% ) بوتان 0.8 % 
   بوتان 0.75 % 
   بوتان 0.9 % 
   بوتان 0.4 % ( 4000 ppm )    

   دربالانس هلیوم

   بوتان 1000 ppm


    

   در بالانس نیتروژن

    

   بوتان 1.05 % , هیدروژن سولفید 20 ppm 
   متان 0.9 % , اتان 0.9 % , پروپان 0.9% , ایزو بوتان 0.9 % , بوتان 0.9 % 
   بوتان 8% , دی اکسید کربن 15 % 
   بوتان 8% , دی اکسید کربن 13.8 % 
   بوتان 0.7 % 
   بوتان 8 % 
   بوتان 0.8 % 
   بوتان 0.873 % ( 873 ppm ) 
   بوتان 7.7 %

    

    

    

   درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .

    


  مطالب مرتبط:
  یافت نشد.
  محصولات مرتبط:
  یافت نشد.

  برچسب ها: