• مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3


   نام محصول: مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3
   کد: 04

    
   مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3

   عمده ترین مصارف  آمونیاک:

    

   این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آمونیاک استفاده می شود .

    

   فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آمونیاک را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی آمونیاکی را مشاهده می کنید .


     مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3

   مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3 :

    

   عمده ترین مصارف  آمونیاک:

    

   این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آمونیاک استفاده می شود .

    

   فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آمونیاک را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی آمونیاکی را مشاهده می کنید .

    

    

   معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه NH3 در بالانس هوا و نیتروژن :

    

    

   در بالانس هوا

   آمونیاک 2%


    

   آمونیاک 50 ppm

    

   آمونیاک 100 ppm

    

   آمونیاک 150 ppm
   دربالانس نیتروژن Nitrogen balance :
    

   آمونیاک 25 ppm

    

   آمونیاک 42 ppm

    

   آمونیاک 45 ppm

    

   آمونیاک 50 ppm

    

   آمونیاک 75 ppm

    

   آمونیاک 100 ppm

    

   آمونیاک 150 ppm

    

   آمونیاک 310 ppm

    

   آمونیاک 500 ppm

    

   آمونیاک 750 ppm

    

   آمونیاک 1000 ppm

    

    

   درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .  مطالب مرتبط:
  یافت نشد.
  محصولات مرتبط:
  یافت نشد.

  برچسب ها: